احساس می‌کنم در هیچ یک از این گزینه‌ها روش مناسب پژوهش من وجود ندارد

با توجه به گزینه انتخابی شما به نظر می‌رسد یکی از مسائل زیر وجود دارد:
  1. شما به دنبال اجرا کردن یک پژوهش آمیخته هستید
  2. داده‌های موجود در گزینه‌ها به اندازه کافی واضح و کمک کننده نبوده است
  3. طرح پژوهشی شما یک مورد بسیار نادر و جدید است
  4. شما دانش کافی در زمینه طرح‌های پژوهشی ندارید
در هر صورت پیش از ادامه دادن مسیر، برای شما سه توصیه داریم:
  1. به سراغ منابع جدید، کامل و به روز روش تحقیق بروید
  2. مقالات مشابه کاری که شما می‌خواهید انجام دهید را پیدا کنید و بخش روش آنها را مطالعه کنید
  3. از راهنمایی مشاوران وبسایت ایران آمار استفاده کنید