به صورت خلاصه و حتی تیتروار مطالبی که می‌دانید را بنویسید

هرچند دغدغه‌های پژوهشی افراد از تجارب آنها نشات می‌گیرد، اما باید تاریخچه‌ای بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه موضوع مورد نظرتان آماده کنید. این بحث تفصیلی در مورد تاریخچه پژوهشی و آنچه پیش‌تر در دیگر تحقیقات انجام گرفته، باید به صورت جداگانه ذیل عنوان پیشینه پژوهشی یا ادبیات پژوهش آورده شود. در نگارش پیشینه پژوهشی اول از همه باید طیف نسبتاً وسیعی از پژوهش‌های مرتبط با موضوع خود را مطالعه و به آنها اشاره کنیم، هرچند این یافته‌ها همسو نباشند. برای دسترسی بهتر و هدفمند به این پژوهش‌ها از کلیدواژه‌هایی که در مراحل قبل انتخاب کرده‌اید استفاده کنید. ممکن است در طی مطالعاتی که انجام می‌دهید به این نتیجه برسید که در کلیدواژه‌های خود تغییراتی اعمال کنید، این کار تا زمانی که پروپوزال شما تصویب نشده هیچ اشکالی ندارد. در مرحله بعد باید به نقد و بررسی یافته‌های پژوهشی ذکر شده بپردازید. شاید در این مرحله به دسته‌بندی خاصی در مورد پیشینه پژوهشی خود دست پیدا کنید که بحث در مورد آن مفید خواهد بود. حتی ممکن است در پایان قسمت پیشینه پژوهشی، به کاربست عملی یافته‌های پژوهش‌های پیشین اشاره‌ای داشته باشید. مجموع آنچه که در این قسمت می‌نویسید قرار است به شما کمک کند که خلاء پژوهشی موجود را برای خواننده نمایان و بدین وسیله توجیه کنید که نگارش این پایان‌نامه/رساله یا اجرای این پروپوزال با فرضیه‌ها/سوالات مطرح شده از طرف شما چرا ضرورت و اهمیت دارد.

در این قسمت با نگارش کوتاه و حتی تیتروار مطالبی که در ذهن دارید، شاکله اصلی پیشینه برای شما مشخص شده و از اینجا به بعد، در فایل اصلی پروپوزال فقط نیاز دارید که این مطالب را شرح و بسط بدهید.

عملیات