به مطالعه و جستجو بپردازید

عملیات

از آنجایی که ادامه مسیر بسیار وابسته به پیشینه پژوهشی می‌باشد، حتما باید قبل از ادامه دادن مسیر به جستجو در مقالات موجود بپردازید. جستجوی شما به یکی از این دو حالت منتهی خواهد شد: یا پیشینه پژوهشی غنی است و باید فرضیه‌ای را مطرح کنید یا اینکه پیشینه پژوهشی غنی نیست و باید پژوهشی اکتشافی انجام دهید.

در صورتی که قصد جستجو در بین مقالات فارسی را دارید می‌توانید به این منابع رجوع کنید:

https://www.sid.ir

https://civilica.com

https://www.noormags.ir

https://www.magiran.com

https://irandoc.ac.ir

در صورت تمایل برای جستجو و بررسی مقالات غیر فارسی نیز می‌توانید به منابع زیر رجوع کنید. البته در نظر داشته باشید که بعضی از این منابع و رایگان نیست یا به آی‌پی‌های ایران اجازه دسترسی نمی‌دهند. بنابراین باید از طریق دانشگاه یا واسطه‌های دیگر به آنها دسترسی پیدا کنید:

https://connect.ebsco.com

https://scholar.google.com

https://www.scopus.com

http://www.webofknowledge.com

https://www.proquest.com

https://search.crossref.org

همچنین برای دانلود مقالات رایگان می‌توانید به وبسایت زیر مراجعه نمایید:

https://sci-hub.se