آیا پیش‌تر در مورد این سوال یا دغدغه مطالعه‌ای داشته‌اید؟ / به عبارت دیگر، پیش از شما چه کسانی در مورد این مسائل دغدغه پیدا کرده و پژوهش‌هایی را انجام داده‌اند؟ (کتاب، مقاله، فیلم و…)

عملیات