ـ ایران آمار ـ

آمار و روش تحقیق، راحت‌تر از همیشه!

عموم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با رسیدن به پایان‌نامه و اختصاصاً فصل چهارم که باید تحلیل داده‌های به دست آمده را انجام دهند، احساس درماندگی می‌کنند. بر اساس تجربه خودمان و بازخوردهایی که از دانشجویان دریافت کردیم، متوجه شدیم که عمده دلیل احساس درماندگی اشخاص ناشی از این است که در انتخاب روش آماری مناسب تحلیل داده‌هایشان دچار تردید می‌شوند و حتی منبع موثقی برای رجوع و پیدا کردن روش آماری مناسب در دسترس خویش ندارند. به همین جهت تصمیم گرفتیم تا با فراهم آوردن راهنمای قدم به قدم انتخاب آزمون آماری، اولین قدم را در راستای کمک به افرادی که در انتخاب روش تحلیل آماری داده‌های خود دچار مشکل شده‌اند برداریم. در فازهای بعدی امکان ثبت پروژه جهت انجام تحلیل آماری، دریافت مشاوره و راهنمای پروپوزال نویسی (به عنوان یک خدمت رایگان) به این مجموعه اضافه شد. البته برنامه‌های ما به اینجا ختم نمی‌شود و در آینده برنامه‌های زیادی برای توسعه وبسایت حاضر و کمک به دانشجویان و محققان کشورمان داریم. به طور قطع حمایت و بازخوردهای شما مایه دلگرمی ما است.

راستی حرف از حمایت و بازخورد شد! بزرگترین حمایت شما معرفی وبسایت ما به دوستان و دانشجویانی است که می‌دانید به چنین خدماتی احتیاج دارند و مهم‌ترین بازخوردهای شما مربوط به تجربه شما در استفاده از خدمات وبسایت ما است. به طور قطع هیچ کاری در این دنیا بدون نقص نیست و ما برای رفع هرگونه نقص یا بهبود خدمات به بازخوردهای ارزشمند شما احتیاج داریم. در نتیجه پیشاپیش از تمام حمایت‌های بزرگوارانه و بازخوردهای ارزشمندتان سپاسگزاریم!

خدمات ایران آمار

لیست آزمون های آماری که آموزش ها در ایران آمار موجود است

PAIRED-SAMPLES T-TEST
PEARSON’S CORRELATION
PEARSON’S PARTIAL CORRELATION
PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS (PCA)
RELATIVE RISK (2 x 2)
SIGN TEST
SIMPLE LINEAR REGRESSION
SOMERS’ D
SPEARMAN’S CORRELATION
TEST OF TWO PROPORTIONS
THREE-WAY ANCOVA
THREE-WAY MIXED ANOVA (BBW)
THREE-WAY MIXED ANOVA (BWW)
THREE-WAY REPEATED MEASURES ANOVA
TWO-WAY ANOVA
TWO-WAY REPEATED MEASURES ANOVA
WILCOXON SIGNED-RANK TEST

KENDALL’S COEFFICIENT OF CONCORDANCE, W (INTER-RATER RELIABILITY)
KENDALL’S TAU-B (τb)
KRUSKAL-WALLIS H TEST
LOGLINEAR ANALYSIS
MANN-WHITNEY U TEST
MANTEL-HAENSZEL TEST OF TREND
MCNEMAR’S TEST
MULTIPLE REGRESSION
ODDS RATIO (2 x 2)
ONE-SAMPLE T-TEST
ONE-WAY ANCOVA
ONE-WAY ANOVA
ONE-WAY MANCOVA (ONE COVARIATE)
ONE-WAY MANOVA
ONE-WAY REPEATED MEASURES ANOVA

CHI-SQUARE TEST FOR ASSOCIATION
CHI-SQUARE TEST OF INDEPENDENCE (R X C TABLE)
COCHRAN-ARMITAGE TEST OF TREND
COCHRAN’S Q TEST
COHEN’S KAPPA
CRONBACH’S ALPHA
FISHER’S EXACT TEST (2 x 2 TEST OF INDEPENDENCE)
FLEISS’ KAPPA
FRIEDMAN TEST
GOODMAN AND KRUSKAL’S γ
GOODMAN AND KRUSKAL’S λ
HIERARCHICAL MULTIPLE REGRESSION
HOTELLING’S T2
INDEPENDENT-SAMPLES T-TEST
JONCKHEERE-TERPSTRA TEST
KAPLAN-MEIER